COMPETITIONS

Long-term Competition Winners

ICDAR 2021 Competition on Scientific Literature Parsing:

 • Task A – Document layout recognition: Peng Zhang; Can Li, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, Yi Niu (DAVAR-Lab-OCR, Hikvision Research Institute)
 • Task B – Table recognition: Zaisheng Li, Can Li, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, Yi Niu (DAVAR-Lab-OCR, Hikvision Research Institute)

ICDAR 2021 Competition on Historical Document Classification

 • Task 1 – Font and Script Classification: Martin Kišš, Jan Kohút, Karel Beneš, Michal Hradiš (Faculty of Information Technology of the Brno University of Technology)
 • Task 2 – Dating: Martin Kišš, Jan Kohút, Karel Beneš, Michal Hradiš (Faculty of Information Technology of the Brno University of Technology)
 • Task 3 – Location Classification: Martin Kišš, Jan Kohút, Karel Beneš, Michal Hradiš (Faculty of Information Technology of the Brno University of Technology)

ICDAR 2021 Competition on Document Visual Question Answering

 • Task 3 – Infographics VQA: 
  • Winners: Dawid Jurkiewicz, Rafał Powalski, Gabriela Pałka, Łukasz Borchmann,  Tomasz Dwojak and Michał Pietruszka (Applica.ai)
  • Runners-up: Ryota Tanaka and Kyosuke Nishida (NTT Human Informatics Laboratories, NTT Corporation)
 • Task 2 – Document Collection VQA:  Jiang Long He, Aditya Kumar Sarda, Deepak Kumar and Cesar Duran (Infrrd.ai)

 

Short-term Competition Winners

ICDAR 2021 Competition on Scene Video Text Spotting

 • Task 1 – Video Text Detection: Longhuang Wu, Fan Yang, Qingxiang Lin, Shan Huang, Chunchao Guo, Hongfa Wang, and Wei Liu (Data Platform, TEG, Tencent; Information Security Department, TEG, Tencent)
 • Task 2 – Video Text Tracking: Haoxi Li, Sicong Liu, Hongsong Wang, Longhuang Wu, Lifu Wang, Fan Yang, Qingxiang Lin, Shan Huang, Chunchao Guo, Hongfa Wang, and Wei Liu (Data Platform, TEG, Tencent; Information Security Department, TEG, Tencent)
 • Task 3 – End-to-End Video Text Spotting: Sicong Liu, Haoxi Li, Pei Xu, Longhuang Wu, Qingxiang Lin, Fan Yang, Shan Huang, Chunchao Guo, Hongfa Wang, and Wei Liu (Data Platform, TEG, Tencent; Information Security Department, TEG, Tencent)

ICDAR 2021 Competition on Integrated Circuit Text Spotting and Aesthetic Assessment

 • Task  3.1 and 3.2: Qiyao Wang, Pengfei Li, Li Zhu, Yi Niu (Hikvision, China)

ICDAR 2021 Competition on Components Segmentation Task of Document Photos

 • Task – Document Boundary Segmentation: Lv Wanjun¹,  Xu Zhen¹ , Chang Xinfeng¹ , Wang Luyan¹ , Li Hui¹ , Zhang Liuxin¹ , Liu Jun² , Wu Yaqiang¹² (Lenovo Research¹, Xi’an Jiaotong University²)
 • Task – Zone Text Segmentation: John Tang¹, Hongye Liu², Benlei Cui³ (NetEase¹, China JiLiang University², Zhejiang Gongshang University³)
 • Task – Signature Segmentation: Yuqi Zhang, Jie Li, Wei Wang, Ruixue Zhang, Yiru Zhao, Pengyu Chen, Min Xu, Fei Pan, Di Wang, Dong Xiang, Danya Zhou, Chao Li (Shanghai Pudong Development Bank)

ICDAR 2021 Competition on Historical Map Segmentation

 • Task 1 – Detect Building Blocks: Vincent Nguyen¹² and Nam Nguyen¹ (¹L3i, University of La Rochelle, France,²Liris, INSA-Lyon, France)
 • Task 2 – Segment Map Content Area: Josef Baloun, Ladislav Lenc and Pavel Král (Department of Computer Science and Engineering and NTIS – New Technologies for the Information Society, University of West Bohemia, Univerzitní, Pilsen, Czech Republic)
 • Task 3 – Locate Graticule Line Intersections: Josef Baloun, Ladislav Lenc and Pavel Král (Department of Computer Science and Engineering and NTIS – New Technologies for the Information Society, University of West Bohemia, Univerzitní, Pilsen, Czech Republic)

ICDAR 2021 Competition on Time-Quality Document Image Binarization

 • Light, Dark and Mid-Texture Nabuco, LiveMemory and PRImA datasets: Huang Xiao, Liu Rong, Xu Chengshen, Li Lin, Ye Mingdeng (AutoHome Corp, Haidian Strict, Beijing, China)
 • Light, Dark and Mid-Texture Nabuco, and LiveMemory datasets: Khairum Saddami (Universitas Syiah Kuala, Indonesia)
 • Dark Nabuco dataset: Xinrui Wang, Wei Xiong, Min Li, Chuansheng Wang and Laifu Guan (Hubei University of Technology, China)
 • Dark Nabuco and LiveMemory datasets: Jean-Luc Bloechle (University of Fribourg, Switzerland)
 • Mid-Texture Nabuco, LiveMemory and PRImA datasets: Hubert Michalak and Krzysztof (West Pomeranian University of Technology, Poland)

ICDAR 2021 Competition on On-Line Signature Verification

 • Jiajia Jiang, Songxuan Lai, Lianwen Jin, Yecheng Zhu (South China University of Technology, China)

ICDAR 2021 Competition on Script Identification in the Wild

 • John Tang (NetEase)

ICDAR 2021 Competition on Scientific Table Image Recognition to LaTeX

 • Jiaquan Ye¹, Xianbiao Qi¹, Yelin He¹, Yihao Chen¹, Dengyi Gu¹, Peng Gao2, Rong Xiao¹ (¹Visual Computing Group, Ping An Property & Casualty Insurance Company, ²Ping An Technology Company)

ICDAR 2021 Competition on Multimodal Emotion Recognition on Comics Scenes

 • Quang Huu Pham, Viet-Hoang Phan,Viet-Hoang Trinh, Viet-Anh Nguyen, and Viet-Hoai Nguyen (RnD Unit, Sun Asterisk Inc)

ICDAR 2021 Competition on Mathematical Formula Detection

 • Yuxiang Zhong, Xianbiao Qi, Shanjun Li, Dengyi Gu, Yihao Chen, Peiyang Ning, Rong Xiao (Visual Computing Group, Ping An Property & Casualty Insurance Company)

Copyright © ICDAR 2021 Organizing Committee